מפקח בנייה

 
ישנם מספר דרכים בענף הבנייה בישראל לנהל מיזם בנייה. לרוב התפיסה תהיה שעבור כל מיזם חדש יש לבחור מנהל בנייה שמחזיק גם בתעודת מהנדס בניין, מנהל בנייה מתוקף תפקידו יהיה אחראי על כל ההתנהלות של המיזם באופן הכי מקצועי, יתחשב בשיקוליי התקציב שנקבע, ישים דגש על איכות הבנייה וינהל את הכל לפי התקנים ועמידה בכל לוח זמנים ככל שיידרש.

מפקח בנייה ינהל במקביל גם צוות שלם של עובדים ויועצים וידאג לתאם את הפגישות בין כל אלה, הוא זה שידאג שכולם ישתפו פעולה בצורה איכותית, יעילה ומקצועית. בנוסף, הוא האדם שאחראי לכך שכל הטיפול בקבלה של היתרי בנייה יסודר עוד בטרם תחל העבודה. במקביל לאישורי היתרי הבנייה, המפקח, מתוקף תפקידו, יוציא מכרזים של קבלנים, יקבע להם סיורים בשטח הפרויקט ויקבל הצעות מחיר בהתאם להסכם שנמצא בידיו.
 

בקיאות במגוון נושאים

 
ניתן להבחין שתפקידיו של מפקח הבנייה רבים ומסועפים והוא מנצח על המיזם מראשית בנייתו ועד סופו, אי לכך יצטרך מפקח הבנייה להיות בקיא בתחומים נוספים כמו ארכיטקטורה, קונסטרוקציה, אינסטלציה, איטום ועוד. מעצם היותו בקיא בנושאים הללו הוא ידע לתת מענה בזמן אמת, לשאול את השאלות המקצועיות ולהעביר את המידע הנכון לכל אנשי המקצוע השונים.

האחריות בתחום העבודה שלו תבוא לידי ביטוי בכל נושא הניהול והתיאומים מול אנשי המקצוע. כמו כן, הוא יקפיד על הימצאות תוכנית הנדסית מעודכנת, באתר הבנייה עצמו, וידאג לכל ניהול יומן העבודה ששם יחתמו כל המהנדסים שמתכננים תוכניות שהן מותאמות לתקנות.
 
מפקח בנייה
 

איך בוחרים במפקח הבנייה?

 
מפקח הבנייה שמיועד לנהל את המיזם או כל ביצוע פרויקט של מבנה, ייבחר על ידי היזם עצמו של הפרויקט או על ידי דיירים שמעוניינים לבצע בנייה מחדש במבנה ישן (במסגרת תמ"א 38). המפקח הוא למעשה איש המקצוע שמכוון את כל המיזם, באמצעות הידע הרב שצבר וההיכרות שלו במגוון תחומים ומגע ישיר עם כל האנשים שיש להם זיקה לפרויקט ) אנשי מקצוע, דיירים, יזם), לעבר קבלה של החלטות שיתאימו לרמה הכי איכותית, לתקציב הקיים וללוח הזמנים שהוקצה לכל הפרויקט.
 
חברת אגדה יזמות יעזרו לכם למצוא את מפקח הבנייה שידאג לטובת פרוייקט שלכם